default facebook pixel
Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 04/2021 - Ảnh đại diện

Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 04/2021

21/11/2020

Hòn Bà là địa điểm du lịch không quá xa lạ đối với những ai yêu mến thành phố Vũng Tàu bởi sự độc đáo đầy thú vị. Nằm trên một hòn đảo nhỏ bốn bề là nước. Địa điểm này càng ngày càng thu hút nhiều du khách du lịch vì con đường giữa biển lúc ẩn giấu lúc hiện theo mực nước thủy triều. Để có thể dễ dàng ra hòn Bà đến với miếu Bà cổ kính, bạn có thể tham khảo lịch thủy triều hòn Bà Vũng Tàu tháng 01.2021 qua bài viết sau đây nhé.

Lịch nước rút Hòn Bà tháng 04/2021

(Chú ý: không nên đi bộ qua vào những ngày nước rút về đêm hoặc nước lớn để đảm bảo an toàn cho chuyến du lịch!)

 • Thứ 5 ngày 01/04/2021: Nước rút từ 20:30 – 0:30 sáng hôm sau
 • Thứ 6 ngày 02/04/2021: Nước rút từ 20:50 – 1:40 sáng hôm sau
 • Thứ 7 ngày 03/04/2021: Nước rút từ 21:40 – 2:40 sáng hôm sau
 • Chủ nhật ngày 04/04/2021: Nước rút từ 22:50 – 4:00 sáng hôm sau
 • Thứ 2 ngày 05/04/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 3 ngày 06/04/2021: Nước rút từ 0:30 – 4:00
 • Thứ 4 ngày 07/04/2021: Nước rút từ 2:30 – 5:30
 • Thứ 5 ngày 08/04/2021: Nước rút từ 3:50 – 6:30
 • Thứ 6 ngày 09/04/2021: Nước rút từ 4:50 – 7:30
 • Thứ 7 ngày 10/04/2021: Nước rút từ 6:00 – 7:30
 • Chủ nhật ngày 11/04/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 2 ngày 12/04/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 3 ngày 13/04/2021: Nước rút từ 19:30 – 22:00
 • Thứ 4 ngày 14/04/2021: Nước rút từ 19:40 – 22:50
 • Thứ 5 ngày 15/04/2021: Nước rút từ 19:50 – 23:30
 • Thứ 6 ngày 16/04/2021: Nước rút từ 20:40 – 23:50
 • Thứ 7 ngày 17/04/2021: Nước rút từ 21:20 – 1:00 sáng hôm sau
 • Chủ nhật ngày 18/04/2021: Nước rút từ 21:30 – 1:20 sáng hôm sau
 • Thứ 2 ngày 19/04/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 3 ngày 20/04/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 4 ngày 21/04/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 5 ngày 22/04/2021: Nước rút từ 1:50 – 4:00
 • Thứ 6 ngày 23/04/2021: Nước rút từ 2:50 – 5:10
 • Thứ 7 ngày 24/04/2021: Nước rút từ 3:00 – 5:00
 • Chủ nhật ngày 25/04/2021: Nước rút từ 4:30 – 6:00
 • Thứ 2 ngày 26/04/2021: Nước rút từ 5:30 – 7:45
 • Thứ 3 ngày 27/04/2021: Nước rút từ 18:30 – 20:30
 • Thứ 4 ngày 28/04/2021: Nước rút từ 17:50 – 23:10
 • Thứ 5 ngày 29/04/2021: Nước rút từ 18:20 – 23:15
 • Thứ 6 ngày 30/04/2021: Nước rút từ 18:45 – 0:10
 • Thứ 7 ngày 31/04/2021: Nước rút từ 19:30 – 1:45 sáng hôm sau

Lịch nước rút Hòn Bà trên sử dụng thông số dự báo mực nước của Tides 4 Fishing cho thời tiết nắng đẹp. Những ngày trời mưa bão, biển động sẽ tác động đến sóng biển dâng và gây ảnh hưởng đến mực nước. Chi tiết mức nước Vũng Tàu theo giờ có thể xem lại bài viết: Lịch thủy triều Vũng Tàu

Lịch nước rút Hòn Bà tháng 03/2021

 • Thứ 2 ngày 01/03/2021: Nước rút từ 06:30 – 11:30
 • Thứ 3 ngày 02/03/2021: Nước rút từ 07:30 – 12:00 & sau 21:30 – 00:30 sáng hôm sau
 • Thứ 4 ngày 03/03/2021: Nước rút từ 22:00 – 00:50 sáng hôm sau
 • Thứ 5 ngày 04/03/2021: Nước rút từ 21:40 – 01:30 sáng hôm sau
 • Thứ 6 ngày 05/03/2021: Nước rút từ 22:30 – 03:00 sáng hôm sau
 • Thứ 7 ngày 06/03/2021: Nước rút từ 23:20 – 04:30 sáng hôm sau
 • Chủ nhật ngày 07/03/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 2 ngày 08/03/2021: Nước rút từ 00:00 – 05:50
 • Thứ 3 ngày 09/03/2021: Nước rút từ 01:30 – 07:40
 • Thứ 4 ngày 10/03/2021: Nước rút từ 02:40 – 08:30
 • Thứ 5 ngày 11/03/2021: Nước rút từ 03:50 – 09:40
 • Thứ 6 ngày 12/03/2021: Nước rút từ 04:30 – 10:00
 • Thứ 7 ngày 13/03/2021: Nước rút từ 05:20 – 10:30
 • Chủ nhật ngày 14/03/2021: Nước rút từ 06:00 – 11:00
 • Thứ 2 ngày 15/03/2021: Nước rút từ 06:50 – 11:00
 • Thứ 3 ngày 16/03/2021: Nước rút từ 08:00 – 11:30
 • Thứ 4 ngày 17/03/2021: Nước rút từ 20:30 – 00:20 sáng hôm sau
 • Thứ 5 ngày 18/03/2021: Nước rút từ 21:10 – 12:30
 • Thứ 6 ngày 19/03/2021: Nước rút từ 21:30 – 01:00 sáng hôm sau
 • Thứ 7 ngày 20/03/2021: Nước rút từ 22:30 – 02:10 sáng hôm sau
 • Chủ nhật ngày 21/03/2021: Nước rút từ 23:20 – 03:00 sáng hôm sau
 • Thứ 2 ngày 22/03/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 3 ngày 23/03/2021: Nước rút từ 00:30 – 04:00
 • Thứ 4 ngày 24/03/2021: Nước rút từ 00:50 – 05:30
 • Thứ 5 ngày 25/03/2021: Nước rút từ 02:30 – 07:30
 • Thứ 6 ngày 26/03/2021: Nước rút từ 03:20 – 08:30
 • Thứ 7 ngày 27/03/2021: Nước rút từ 04:00 – 09:10
 • Chủ nhật ngày 28/03/2021: Nước rút từ 04:50 – 09:40
 • Thứ 2 ngày 29/03/2021: Nước rút từ 05:50 – 10:20
 • Thứ 3 ngày 30/03/2021: Nước rút từ 06:40 – 10:20
 • Thứ 4 ngày 31/03/2021: Nước rút từ 08:00 – 11:00 và 19:30 – 00:10 sáng hôm sa                      Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu trên sử dụng thông số dự báo mực nước của Tides 4 Fishing cho thời tiết nắng đẹp. Những ngày trời mưa bão, biển động sẽ tác động đến sóng biển dâng và gây ảnh hưởng đến mực nước.

Lịch nước rút Hòn Bà tháng 02/2021

 • Thứ 2 ngày 01/02/2021: Nước rút từ 07:30 – 12:30
 • Thứ 3 ngày 02/02/2021: Nước rút từ 08:30 – 13:00
 • Thứ 4 ngày 03/02/2021: Nước rút từ 09:30 – 13:20
 • Từ ngày 04/02 – 06/02/2021: Nước rút từ 05:50 – 12:00
 • Chủ nhật ngày 07/02/2021: Nước rút từ 01:30 – 06:00
 • Thứ 2 ngày 08/02/2021: Nước rút từ 02:10 – 07:40
 • Thứ 3 ngày 09/02/2021: Nước rút từ 02:40 – 08:50
 • Thứ 4 ngày 10/02/2021: Nước rút từ 03:40 – 10:00
 • Thứ 5 ngày 11/02/2021: Nước rút từ 04:20 – 10:40
 • Thứ 6 ngày 12/02/2021: Nước rút từ 05:20 – 11:20
 • Thứ 7 ngày 13/02/2021: Nước rút từ 06:00 – 11:40
 • Chủ nhật ngày 14/02/2021: Nước rút từ 06:40 – 12:00
 • Thứ 2 ngày 15/02/2021: Nước rút từ 07:40 – 12:20
 • Thứ 3 ngày 16/02/2021: Nước rút từ 08:30 – 12:30
 • Thứ 4 ngày 17/02/2021: Nước rút từ 10:00 – 12:00
 • Từ ngày 18/02 – 22/02/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 3 ngày 23/02/2021: Nước rút từ 02:50 – 06:40
 • Thứ 4 ngày 24/02/2021: Nước rút từ 03:00 – 08:20
 • Thứ 5 ngày 25/02/2021: Nước rút từ 03:40 – 09:10
 • Thứ 6 ngày 26/02/2021: Nước rút từ 04:20 – 10:00
 • Thứ 7 ngày 27/02/2021: Nước rút từ 05:00 – 10:40
 • Chủ nhật ngày 28/02/2021: Nước rút từ 05:50 – 11:10

Lịch nước rút Hòn Bà 2021 trên sử dụng thông số dự báo mực nước của Tides 4 Fishing cho thời tiết nắng đẹp. Những ngày trời mưa bão, biển động sẽ tác động đến sóng biển dâng và gây ảnh hưởng đến mực nước.

Lịch nước rút Hòn Bà tháng 01/2021

 • Thứ 6 ngày 01/01/2021: Nước rút từ 05:50 – 12:00
 • Thứ 7 ngày 02/01/2021: Nước rút từ 06:40 – 12:40
 • Chủ nhật ngày 03/01/2021: Nước rút từ 07:20 – 14:00
 • Thứ 2 ngày 04/01/2021: Nước rút từ 08:00 – 14:00
 • Thứ 3 ngày 05/01/2021: Nước rút từ 08:40 – 14:20
 • Thứ 4 ngày 06/01/2021: Nước rút từ 10:30 – 14:10
 • Từ ngày 07/01 – 09/01/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Chủ nhật ngày 10/01/2021: Nước rút từ 02:30 – 07:50
 • Thứ 2 ngày 11/01/2021: Nước rút từ 03:10 – 09:00
 • Thứ 3 ngày 12/01/2021: Nước rút từ 03:40 – 10:00
 • Thứ 4 ngày 13/01/2021: Nước rút từ 04:20 – 11:00
 • Thứ 5 ngày 14/01/2021: Nước rút từ 05:00 – 11:40
 • Thứ 6 ngày 15/01/2021: Nước rút từ 06:00 – 12:10
 • Thứ 7 ngày 16/01/2021: Nước rút từ 06:40 – 12:50
 • Chủ nhật ngày 17/01/2021: Nước rút từ 07:40 – 13:10
 • Thứ 2 ngày 18/01/2021: Nước rút từ 08:30 – 13:40
 • Thứ 3 ngày 19/01/2021: Nước rút từ 09:30 – 13:30
 • Từ ngày 20/01 – 24/01/2021: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 2 ngày 25/01/2021: Nước rút từ 03:20 – 07:40
 • Thứ 3 ngày 26/01/2021: Nước rút từ 03:40 – 08:40
 • Thứ 4 ngày 27/01/2021: Nước rút từ 04:00 – 09:40
 • Thứ 5 ngày 28/01/2021: Nước rút từ 04:30 – 10:30
 • Thứ 6 ngày 29/01/2021: Nước rút từ 05:20 – 11:00
 • Thứ 7 ngày 30/01/2021: Nước rút từ 05:40 – 11:40
 • Chủ nhật ngày 31/01/2021: Nước rút từ 06:40 – 12:20

Lịch nước rút trên sử dụng thông số dự báo mực nước của Tides 4 Fishing cho thời tiết nắng đẹp. Những ngày trời mưa bão, biển động sẽ tác động đến sóng biển dâng và gây ảnh hưởng đến mực nước.

Lịch nước rút Hòn Bà tháng 12/2020

 • Thứ 3 ngày 01/12/2020: Nước rút từ 05:30 – 10:40
 • Thứ 4 ngày 02/12/2020: Nước rút từ 05:40 – 11:20
 • Thứ 5 ngày 03/12/2020: Nước rút từ 06:00 – 12:10
 • Thứ 6 ngày 04/12/2020: Nước rút từ 06:30 – 13:45
 • Thứ 7 ngày 05/12/2020: Nước rút từ 07:10 – 13:40
 • Chủ nhật ngày 06/12/2020: Nước rút từ 08:00 – 14:20
 • Thứ 2 ngày 07/12/2020: Nước rút từ 09:00 – 15:00
 • Thứ 3 ngày 08/12/2020: Nước rút từ 10:00 – 15:30
 • Thứ 4 ngày 09/12/2020: Nước rút từ 12:30 – 15:20
 • Từ 10/12-11/12/2020: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Thứ 7 ngày 12/12/2020: Nước rút từ 03:50 – 07:50
 • Chủ nhật ngày 13/12/2020: Nước rút từ 04:00 – 09:00
 • Thứ 2 ngày 14/12/2020: Nước rút từ 04:00 – 10:00
 • Thứ 3 ngày 15/12/2020: Nước rút từ 04:30 – 11:00
 • Thứ 4 ngày 16/12/2020: Nước rút từ 05:20 – 11:40
 • Thứ 5 ngày 17/12/2020: Nước rút từ 06:00 – 12:40
 • Thứ 6 ngày 18/12/2020: Nước rút từ 06:50 – 13:30
 • Thứ 7 ngày 19/12/2020: Nước rút từ 07:20 – 13:50
 • Chủ nhật ngày 20/12/2020: Nước rút từ 08:20 – 14:20
 • Thứ 2 ngày 21/12/2020: Nước rút từ 09:30 – 14:40
 • Thứ 3 ngày 22/12/2020: Nước rút từ 11:10 – 14:30
 • Thứ 4 ngày 23/12/2020: Nước rút từ 03:20 – 16:45
 • Từ 24/12-26/12/2020: Nước lớn không nên đi bộ qua
 • Chủ nhật ngày 27/12/2020: Nước rút từ 04:10 – 08:10
 • Thứ 2 ngày 28/12/2020: Nước rút từ 04:20 – 09:10
 • Thứ 3 ngày 29/12/2020: Nước rút từ 04:30 – 10:00
 • Thứ 4 ngày 30/12/2020: Nước rút từ 05:00 – 10:40
 • Thứ 5 ngày 31/12/2020: Nước rút từ 05:30 – 11:20

Thông tin trên được tổng hợp từ Bảng thuỷ triều khu vực Vũng Tàu năm 2020, công bố bởi Viện Kỹ Thuật Biển Việt Nam (www.icoe.org.vn). Chi tiết về mực nước theo từng giờ của Hòn Bà năm 2020 và 2021 có thể tham khảo thêm tại bài viết Lịch thuỷ triều Vũng Tàu.

Lên đảo Hòn Bà thắp hương miếu Bà linh thiêng

Hòn Bà là một địa điểm độc đáo thu hút đông đảo khách du lịch có niềm đam mê đi dạo giữa biển
Hòn Bà là một địa điểm độc đáo thu hút đông đảo khách du lịch có niềm đam mê đi dạo giữa biển

Hòn bà là gì? Là một hòn đảo đá duy nhất, quanh năm rì rầm sóng vỗ nằm gần mũi Nghinh Phong, đảo Hòn Bà nằm ngay giữa biển xanh, kết nối với đất liền bằng một con đường đá nhỏ mỗi khi thủy triều rút. Đảo hòn Bà rộng khoảng 5.000m2, nằm ở phía đông nam núi Nhỏ, cách chân núi hơn 200m. Xung quanh đảo là bãi đá ngầm lởm chởm, hình thù kỳ quái. Bởi vậy, khi thủy triều lên, ai muốn ra đảo bằng thuyền hoặc xuồng máy sẽ không thể chạy thẳng từ đất liền mà phải lượn vòng ra phía biển rồi cập bến phía Đông của đảo.

Một hòn đảo nhỏ và lịch sử khám phá, ở trên đảo có ngôi miếu Bà thờ Thủy Long Thần Nữ cổ kính được xây dựng từ thế kỉ 19. Vào những ngày lễ hội miếu Bà, thủy triều rút, lộ ra con đường đá lởm chởm dưới đáy biển, kết nối bờ biển với đảo. Du khách khi đến tham dự lễ hội đều đi trên con đường này mà không cần di chuyển bằng xuồng hoặc thuyền máy.

Để đấy đây một cách dễ dàng thì bạn nên nhờ sự hướng dẫn của người đã đến đây trước rồi nhé. Có 1 lưu ý nhỏ là mình nên đi bằng giày hoặc ủng khi đi trên con đường đá này, bởi đá ở đây khá trơn trượt và sắc nhọn, gây nguy hiểm nhé.

Khi lên Hòn Bà bằng con đường đá bạn nhớ đi giày hoặc ủng để tránh trơn trượt và xây xước nhé
Khi lên Hòn Bà bằng con đường đá bạn nhớ đi giày hoặc ủng để tránh trơn trượt và xây xước nhé

Tuy nhiên, không phải ai khi đến Vũng Tàu cũng có cơ hội đến Hòn Bà và check in con đường dưới biển. Bởi lẽ, nếu không đi đúng vào dịp con nước rút thì bạn sẽ không chiêm ngưỡng và check in được cảnh tượng độc đáo này. Vậy nên bạn cần quan tâm đến mực nước cao thấp của hòn Bà trước khi đến nhé.

Đến đây vừa thưởng thức gió biển, vừa cầu nguyện may mắn còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Vũng Tàu nổi tiếng là địa điểm du lịch của người thành phố Hồ Chí Minh vào những kỳ nghỉ. Hòn Bà trở thành điểm du lịch thuộc top “độc nhất vô nhị” khiến nhiều người muốn khám phá đến. Nơi đây nhận được nhiều đánh giá hữu ích, phản hồi và bình luận tích cực từ du khách.


Nếu bạn đang có dự định đi du lịch tại Vũng Tàu, bạn có thể tham khảo qua các tin tức về du lịch Vũng Tàu mới nhất tại chuyên mục Du lịch Vũng Tàu, và đừng bỏ lỡ ưu đãi book villa với giá cực sốc của TicoTravel khi đi du lịch tại Vũng Tàu nhé. Chi tiết xem tại: Villa Vũng Tàu.